Nhân viên media

Nhân viên media

NHÂN VIÊN MEDIA Draho là thương hiệu uy tín có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phụ kiện kiến trúc, được điều hành bởi Ban lãnh đạo gồm những chuyên gia có bề dày kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, kỷ luật và nhiệt huyết. Với ước mơ trở thành …

Kế toán kho

Kế toán kho

KẾ TOÁN KHO Draho là thương hiệu uy tín có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phụ kiện kiến trúc, được điều hành bởi Ban lãnh đạo gồm những chuyên gia có bề dày kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, kỷ luật và nhiệt huyết. Với ước mơ trở thành nhà …

Nhân viên kinh doanh online

Nhân viên kinh doanh online

NHÂN VIÊN KINH DOANH ONLINE Draho là thương hiệu uy tín có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phụ kiện kiến trúc, được điều hành bởi Ban lãnh đạo gồm những chuyên gia có bề dày kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, kỷ luật và nhiệt huyết. Với ước …

Nhân viên hành chính nhân sự

Nhân viên hành chính nhân sự

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Draho là thương hiệu uy tín có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phụ kiện kiến trúc, được điều hành bởi Ban lãnh đạo gồm những chuyên gia có bề dày kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, kỷ luật và nhiệt huyết. Với ước …

Chuyên viên tuyển dụng và đào tạo

Chuyên viên tuyển dụng và đào tạo

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO Draho là thương hiệu uy tín có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phụ kiện kiến trúc, được điều hành bởi Ban lãnh đạo gồm những chuyên gia có bề dày kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, kỷ luật và nhiệt …

Chuyên viên SEO

Chuyên viên SEO

CHUYÊN VIÊN SEO Draho là thương hiệu uy tín có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phụ kiện kiến trúc, được điều hành bởi Ban lãnh đạo gồm những chuyên gia có bề dày kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, kỷ luật và nhiệt huyết. Với ước mơ trở thành …

Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

NHÂN VIÊN KINH DOANH Draho là thương hiệu uy tín có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phụ kiện kiến trúc, được điều hành bởi Ban lãnh đạo gồm những chuyên gia có bề dày kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, kỷ luật và nhiệt huyết. Với ước mơ trở …